ผจว.อุดรฯเปิดค่ายพัฒนาทักษะแก้ยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ที่ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.อุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2554 ทั้งนี้มีกลุ่มเยาวชนผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน จาก 7 อำเภอ ใช้เวลาในการอบรมจำนวน 5 วัน 4 คืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนที่ติดยาเสพติด สามารถเลิกพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด อย่างถาวร ลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ