ผจก.ประปาบุรีรัมย์มั่นใจมีน้ำใช้หน้าแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร สินเธาว์ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยขณะนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อยู่กว่า 11,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ำดิบที่ทางการประปานำมาผลิตประปาเพื่อบริการประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า ในปีนี้จะมีน้ำเพียงพอในการให้บริการประชาชนได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง และหากเกิดวิกฤติปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ ทางการประปาก็จะประสานกับชลประทานจังหวัด ให้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มากักเก็บสำรองไว้ในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เพื่อเป็นน้ำดิบสำหรับผลิตปะปาให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชน ทั้งนี้ ยังได้ร้องขอให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำอุโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง