ปศุสัตว์เตือนงดเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกแนะนำเกษตรกร ไม่ควรเผาหญ้าและฝางข้าว หลังเก็บเกี่ยวให้เก็บสำรองไว้เป็นอาหารโค กระบือ ในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจาก ในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้ง เร็วกว่าทุกปี เกรงว่า จะเกิดภาวะวิกฤติขาดแคลนอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานปศุสัตว์ ได้ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สำรองฟางอัดท่อนไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จำนวน 20 ตัน หากเกษตรกรรายใดได้รับความเดือดร้อน สามารถเข้ายื่นขอความช่วยเหลือที่ปศุสตว์อำเภอและจังหวัดได้ ขณะที่ ทุกปีที่ผ่านมา พบว่า อำเภอที่ประสบความแห้งแล้งซ้ำซาก ใน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.พุทไธสง และ อ.นาโพธิ์ โดยในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หรือ หากพื้นที่ใดประสบภัย ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที