ชวนนท์เผยมติUNSCเป็นไปตามที่ไทยต้องการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางที่ทางไทย เสนอให้ UNSC เป็นแนวทางที่ดี และคิดว่าทั้งสองชาติ ไทยและกัมพูชา จะรับข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการหยุดการใช้อาวุธเข้าโจมตี ซึ่งยังยืนว่า ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีกัมพูชาก่อน พร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่า หากมีการโจมตีกันขึ้น ต้องมีการแสดงสาเหตุ และถือว่าฝ่ายนั้นฝืนมติที่ประชุมของ UNSC ส่วนกรณีที่ ประธาน UNSC จะเข้ามาประสานภายในถึงเรื่องดังกล่าวนั้น ไม่ใช่การก้าวล่วง หรือ เข้ามาแทรกแซง แต่เป็นการเข้ามาเพื่อทำให้ทั้ง 2 ประเทศ เป็นไปในแนวทางทีดีขึ้น เช่นเดียวกับ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ ที่ กรุงจาร์กาต้า ในวันที่ 22 ก.พ.นั้นก็เป็นการพบปะและพูดคุยกันในฐานะประเทศอาเซียนเท่านั้น ไม่ใช่การเข้ามาก้าวล่วง หรือ แทรกแซง แต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายชวนนท์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ กัมพูชา จะไม่เข้าร่วมการประชุม เจบีซี ปลายเดือน ก.พ. นั้น เป็นสิ่งที่ กัมพูชา ต้องนำข้อเสนอของ UNSC กลับไปพิจารณา ถ้ายังไม่เข้าร่วม หรือ ปฏิเสธ ก็เท่ากับไม่รับข้อเสนอของ UNSC ส่วนการเปิดโต๊ะเจราจาก่อนที่จะมีการประชุมนั้น ต้องให้บรรยากาศที่ยังตึงเครียดในขณะนี้ลดลงก่อนจึงจะสาารถตอบได้