บุรีรัมย์เตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยสัตว์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือน เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวม ระบาดในโคกระบือ ช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงจากช่วงฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทางปศุสัตว์จังหวัด ได้เร่งออกให้บริการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ หากเกษตรกรรายใด ยังไม่ได้นำโคกระบือมารับบริการฉัดวัคซีน ก็ให้เร่งนำโคกระบือ มารับบริการฉีดวัคซีน ตามจุดที่ปศุสัตว์กำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนจะมีการติดเชื้อ และมีการแพร่ระบาดไปสู่สัตว์เลี้ยงตัวอื่น ซึ่งหากพบว่า โคกระบือ มีการป่วยผิดปกติ ยืนซึม มีแผลบริเวณปากและกีบเท้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือ จังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคโดยเร็ว ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดต่อไปเป็นวงกว้างโดย
เฉพาะโรคคอบวม ที่เป็นโรครุนแรง อาจจะเกิดอาการช็อค และตายได้ในวันเดียว