พณ.ประกาศราคากลางข้าวเปลือกรอบ1ปี53/54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลาง อ้างอิงข้าวเปลือก รอบที่ 1 ปีการผลิต 2553/2554 ประจำวันที่ 14 ก.พ.2554 เพื่อใช้ชดเชยระหว่างวันที่ 14-20 ก.พ. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 8,909 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,091 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 10,925 บาท อัตราชดเชยตันละ 75 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 14,385 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 13,110 บาท อัตราชดเชยตันละ 2,190 บาท และข้าวเปลือกหอมจังหวัด ราคาตันละ 12,822 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,478 บาท