พณ. ประชุมจัดสรรโควตาแจกจ่ายน้ำมันปาล์ม

พณ. ประชุมจัดสรรโควตาแจกจ่ายน้ำมันปาล์ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนยังคงให้ความสนใจซื้อมันปาล์ม ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำมาจำหน่ายตรงให้กับประชาชน ที่ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะเปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. จนกว่าสถานการณ์การผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มในประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยในวันนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการพิจารณาจัดสรรโควตา และปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์จากต่างประเทศ จำนวน 120,000 ตัน ว่า จะนำมาจัดสรรให้กับผู้ใช้ในส่วนใดก่อน ซึ่งในเบื้องต้นได้พิจารณาแล้วว่า จะมีการทยอยนำเข้าครั้งละ 30,000 - 40,000 ตัน เพื่อให้สต๊อกในประเทศมีมากขึ้น และไม่กระทบต่อราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรในประเทศ โดยโรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับปากที่จะรับซื้อผลปาล์มในประเทศในปริมาณที่เท่ากับการรับซื้อจากต่างประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท โดยการนำเข้าในลอตต่อไป จะพอดีกับการกระจายน้ำมันในลอตแรกหมด วันที่ 20 ก.พ. นี้