ไทยภูเขา63คู่แต่งงานวันวาเลนไน์ดอยผาตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ที่ดอยผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงแก่น จัดพิธีวิวาห์และจดทะเบียนสมรสหมู่ บนดอยผาตั้ง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,600 เมตร ท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นและทะเลหมอก พร้อมจัดเฉลิมฉลองในเทศกาลดอกเสี้ยวบาน มีคู่สมรสที่เป็นชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนดอยผาตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่าอาข่า และ จีนฮ่อ แต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่สวยงาม จำนวน 63 คู่ เข้าร่วมพิธีวิวาห์และจดทะเบียนสมรส