ปธ.วุฒิชี้ให้ศาลธรน.ตีความแก้ไขรธน.ดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึง กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้าน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ว่า มีการดำเนินการที่ผิดข้อบังคับการประชุม โดยเชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาไปแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเบื้องพระยุคลบาท ที่อาจนำเรื่องที่อาจจะมีปัญหาไปทูลเกล้าทูลกระหม่อม ให้ลงพระปรมาภิไธย

นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวอีกว่า หลังจากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบแล้ว ทางที่ดี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญควรออกเป็นกฎหมาย และหากต้องการให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. สามารถออกระเบียบได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ ส่วนตัวมองว่า ปกติต้องทำเป็นกฎหมาย แต่บางทีอาจมีความจำเป็นเร่งด่วน ย่อมสามารถออกเป็นระเบียบได้