ลต.ผู้แทนเกษตรกรเชียงรายเงียบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งใช้สถานีอนามัยบ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย เป็นสถานที่เลือกตั้ง อีก 1 หน่วย ส่วนใหญ่ยังพบว่า เป็นเกษตรกรผู้สูงวัย ที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ทาง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง ระบุว่า สาเหตุที่การเลือกตั้งไม่คึกคัก เนื่องมาจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ทำให้กลุ่มเกษตรกร ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของการเลือกผู้แทนเกษตรกร อีกส่วนหนึ่งมาจากการเป็นช่วงฤดูเริ่มทำนา ทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องออกไปทำนา และไม่ได้สนใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของ จ.เชียงราย คาดว่า จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 50 สำหรับจังหวัดเชียงราย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 1,753 หมู่บ้าน แต่มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพียง 1,389 หมู่บ้าน จึงเปิดหน่วยเลือกตั้งเพียงจำนวน 364 หมู่บ้าน