หอการค้าสระแก้ว ยันไม่มีเขมรปะทะแน่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึง กรณีมีข่าวทหารกัมพูชาเสริมกำลังตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ เงียบเหงา ว่า ยืนยันว่าชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ยังปกติ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะต้องเสริมกำลังทั้ง 2 ฝ่ายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่มีการเสริมกำลัง หรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารใดๆ เข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนสระแก้ว ระดับเจ้าหน้าที่ป้องกันด้านหน้าแนวชายแดนของเรา ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายกัมพูชา บริเวณหน้าแนวชายแดนอยู่เหมือนเคย ปฏิบัติตามปกติ

ทั้งนี้ ชายแดน จ.สระแก้ว มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของทั้งคนไทยและคนกัมพูชา ดังนั้น ปัญหาเรื่องการสู้รบกัน คงไม่มี สำหรับด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกองกำลังบูรพา ก็ได้พูดคุยกับฝ่ายทหารภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา ซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนด้านตรงข้ามกับ จ.สระแก้ว ก็ได้บอกว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาบริเวณชายแดนด้านตรงข้ามกับ จ.สระแก้ว ยังไม่มีการเสริมกำลัง หรืออาวุธหนักใดๆ เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด และขอรับรองว่า ชายแดนด้าน จ.สระแก้ว และ จ.บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา จะไม่มีการยิงปะทะกันของทหารทั้ง 2 ฝ่าย อย่างแน่นอน