ปธ.การค้าญี่ปุ่นแนะไทยหนุนบรรยากาศลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย ภายหลังหารือร่วมกับนายจุนอิจิ มิโซโนอุเอะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ หรือ JBC และกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับกลุ่มนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้สอดรับกับความต้องการของนักลงทุน โดยทางด้านประธานหอการค้าญี่ปุ่นยอมรับว่า ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งน่าลงทุนในสายตาของบริษัทญี่ปุ่น เพราะไทยมีปัจจัยสำคัญมากมายที่ช่วยดึงดูดการลงทุนแต่สภาพแวดล้แมการลงทุนของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้บริษัทญี่ปุ่นมีทางเลือกในการออกไปลงทุนมากขึ้นดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ตลอดเวลา อาทิ ในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ