มรกต ยินดีรับซื้อปาล์มสดกก.ละ6.50 บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอัสนี มาลัมพุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเอกชน พร้อมที่จะมีการรับซื้อ
ผลปาล์มสดจากเกษตรกร ในราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท ตามการตกลงระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรไม่ตกต่ำลงมากนัก โดยในวันที่ 14 ก.พ. นี้ ทางภาคเอกชนจะร่วมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดสรรโควตาน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ ที่จะมีการนำเข้าจำนวน 120,000 ตัน ว่า จะมีการจัดสรรไปยังส่วนใดบ้าง ซึ่งโดยส่วนตัว ต้องการให้ภาครัฐมีระบบการจัดการผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ก่อนที่จะมีการนำไปจัดทำเป็นพลังงานทดแทน และมีกฎหมายควบคุมการนำน้ำมันที่ใช้แล้ว ไปใช้ในอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเก่า หลอกลวงจำหน่ายให้กับผู้บริโภคใหม่