นายกฯเผย16ก.พ.เสนองบกลางปีเข้าสู่สภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯ อภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ จะมีการเสนองบประมาณกลางปี 100,000 ล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยมีทั้งงบชดเชยงบขาดดุล 84,000 ล้านบาท งบเพิ่มเติมผู้สูงอายุ คนพิการ และงบฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จึงขอความร่วมมือรัฐสภา ให้เร่งผ่านงบกลางปีดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการติดตามแผนปฎิรูปของรัฐบาล ในการรับลงทะเบียนนรถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ พ่อค้า แม่ค้า ที่อยู่นอกระบบ ให้เข้าอยู่ในระบบ พร้อมกับเร่งรัดด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสให้กลับเข้ามาเรียน ในการสร้างการศึกษาทางเลือก นอกจากนี้ ยังดำเนินการธนาคารที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน เพื่อจำกัดการถือครองที่ดินของคนที่มีเป็นจำนวนมาก และให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน