สตช.เผยการสอบเลื่อนขั้นล่าช้า-ต้องรอบคอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึง การพิจารณาการสอบเลื่อนชั้นตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ที่พบการทุจริตตั้งแต่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไร้ความชัดเจน เรื่องการพิจารณายกเลิก หรือ ประกาศผลสอบจากตำรวจ จนกลุ่มตำรวจชั้นประทวน ต้องมาร้องเรียน ว่า ตนเข้าใจถึงความร้อนใจของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดี ว่า กำลังต้องการความชัดเจนของเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ตำรวจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาได้สรุปเสนอความเห็น มายังตำรวจแล้วว่า ควรยกเลิก ทั้งนี้การสอบครั้งนี้ อนุมัติเห็นชอบโดย ก.ตร. ดังนั้น เพื่อความรอบคอบ ทางตำรวจจึงพิจารณาว่า ควรส่ง ก.ตร.เห็นชอบด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เรื่องอยู่ที่ฝ่ายเลขาฯ ของ ก.ตร.แล้ว คาดว่า จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ก.ตร.ครั้งหน้า ในช่วงปลายเดือนนี้

พล.ต.ต.ประวุฒิ กล่าวอีกว่า จากนี้ตามกระบวนการ อนุ ก.ตร. อาจต้องพิจารณาเสียก่อนว่า ประเด็นการพิจารณายกเลิกการสอบเป็นอำนาจของ ก.ตร. พิจารณาหรือไม่ หรือว่า ตร.พิจารณาเองได้เลย โดยหากอนุ ก.ตร.มีความเห็นว่า ควรให้ ก.ตร.พิจารณาเสียก่อน ประเด็นนี้ก็ต้องนำเข้าที่ประชุมอย่างเร่งด่วนแน่นอน โดยเชื่อว่า คณะกรรมการพิจารณาคงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบใหม่ และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบครั้งต่อไปไว้ด้วย และคงให้ ก.ตร.พิจารณาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ตนมองว่า หากมีการสอบใหม่ ตร.อาจพิจารณาให้ผู้ที่สมัครสอบไปแล้วในคราวก่อน ได้รับสิทธิ์สมัครสอบใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ