ปชป.จ่อลงชื่อถึงยูเนสโกค้านขึ้นมรดกโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถพร พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าชื่อ เตรียมหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เพื่อคัดค้านการขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบ ของปราสาทพระวิหาร ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา และเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปะทะกันระหว่างกำลังทหารของทั้ง 2 ชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นว่า กัมพูชาได้ใช้ปราสาทพระวิหาร เป็นฐานปฏิบัติการ ซึ่งขัดต่อหลักการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นอกจากนี้ การจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ ทั้ง 2 ประเทศ ได้บรรลุเรื่องเขตแดนบนพื้นฐานของสนธิสัญญาที่เป็นสากลด้วย