กบง. พยุงราคาดีเซลอีก50ส.ต.ต่อลิตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาชดเชยค่าการตลาดให้กับผู้ค้าน้ำมัน ในส่วนของน้ำมันดีเซล B3 และ B5 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร เพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมัน ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีก จะยังอยู่ที่ระดับที่ 29.99 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ จะทำให้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของวงเงิน 5,000 ล้านบาท เหลือเพียง 371 ล้านบาท ส่วนการจำหน่ายน้ำมัน B2 นั้น จะต้องรอให้กรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศผ่อนผันให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติการอีกครั้ง