กรมศุลฯของบ140ลบ.ปรับระบบเอ็กซเรย์ด่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีการเตรียมการเพิ่มระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า บริเวณด่านช่องเม็ก ในด้านระบบ ICT และการตรวจสอบตู้ส่งสินค้าด้วยระบบเอ็กซเรย์ ภายใต้งบประมาณกว่า 148 ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ เนื่องจาก มีแนวโน้มทางการค้าระหว่างชายแดน ที่จะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริเวณด่านช่องเม็กนั้น มีมูลค่าทางการค้า ปีละ ประมาณ 8 พันล้านบาท โดยเป็นการส่งออกของประเทศไทย ถึงร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางด้านการค้าของประเทศ

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การพัฒนาในครั้งนี้นั้นจะรวมไปถึง จุดตรวจคนเข้าเมือง เพื่อป้องกันการลักลอบการขนส่งยาเสพติด และทำให้การป้องกันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป