ปภ.เตือนหนาวอีกครั้ง 11-15 ก.พ.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ นี้ เนื่องจากความกดอากาศสูง กำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาฯ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ดูแลสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้บริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่สามารถปลิวตามลมได้ในที่มิดชิด พร้อมจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้ และดูแลพืชผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายจากลมกรรโชกแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกเพิ่มขึ้นและอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 2-3 ม. ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ขณะที่ปัญหาภัยหนาวขณะนี้ มีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว 38 จังหวัด 513 อำเภอ 4,120 ตำบล 50,977 หมู่บ้าน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศแปรปรวน หรือ ภัยหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง