ลำปางประกาศพื้นที่6อำเภอประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามประกาศให้พื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้งแล้ว โดย 6 อำเภอ ที่ประกาศไป ได้แก่ อ.แม่ทะ อ.สบปราบ อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.เสริมงาม และ อ.วังเหนือ ส่วน อ.วังเหนือ นั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำวัง ก็ยังเกิดความแห้งแล้งหนักที่สุดในปีนี้ และถือว่า เป็นสถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา สำหรับภัยแล้งใน 6 อำเภอ ที่ออกประกาศไป ได้ครอบคลุมพื้นที่ 38 ตำบล 234 หมู่บ้าน ซึ่งมีราษฎร 92,835 คน อยู่ใน 32,427 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 6 อำเภอข้างต้น คาดว่า น่าจะเกิดความเสียหายมากกว่า 60,000 ไร่