บุรีรัมย์เตือนเกษตรกรงดกรีดยางก่อนกำหนด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรุธร ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ. บุรีรัมย์ ได้ออกแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่เร่งเปิดกรีดยางก่อนกำหนด ขณะที่ขนาดต้นยางยังไม่ได้มาตรฐาน หลังราคายางพุ่งสูงถึง กิโลกรัมละกว่า 165 บาท โดยหากมีการเร่งเปิดกรีดยางพาราเร็วเกินไป จะส่งผลเสียทำให้ต้นยางมีระยะเวลาการกรีดได้สั้นลงกว่าครึ่ง จากปกติที่สามารถเปิดกรีดยางได้ 25 ปี หากกรีดเร็วจะกรีดได้ไม่เกิน 10 ปี เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้ำยางน้อยลงและมีรายได้เฉลี่ตลอดอายุการกรีดยางลดลง จากไร่ละ 600,000 บาท ลดเหลือไร่ละ 300,000 บาท เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกยาง ไม่ควรเร่งเปิดกรีดยางเร็วเกินไป เพราะผลเสียไม่คุ้มกับรายได้ในอนาคต

ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยมีพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วกว่า 180,000 ไร่ ให้ผลผลิต 300 กิโลกรัมต่อไร ต่อปี และคาดว่า จากราคายางที่จูงใจในปีนี้ จะมีเกษตรกรหันมาปลูกยางเพิ่มขึ้น อีกไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ จากทุกปีที่ผ่านมา จะปลูกเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ไร่