ดุสิตแนะรบ.ไทยเขมรเร่งเจรจายุติปมขัดแย้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อยากให้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ มาเจรจากันโดยสันติวิถี เพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็ว ให้เกิดการปรองดองของทั้ง 2 ประเทศ นำพาความร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มประเทศ
อื่นๆ ในโลก

โดยยอมรับว่า สถานการณ์เหตุการณ์ชายแดน เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ การค้าชายแดน แต่เศรษฐกิจภาพรวม ไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงมีการผลิตสินค้าได้เหมือนเดิม แรงงานกัมพูชากับแรงงานไทย ยังรักใคร่กัน จึงอยากให้มีการยุติเหตุการณ์ และให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้าย จนนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในประเทศ ส่วนการประเมินความเสียหายของเศรษฐกิจขณะนี้ ไม่สามารถประเมินได้