พระบรมฯ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรศรีสะเกษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร นม น้ำ นมอัดเม็ด ผ้าอ้อมกันเปื้อนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ณ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร ที่ประสบความเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยความเดือดร้อนที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย