ตั้งเป้า สร้างฝาย 4, 834 ฝาย ทั่วประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร พล.อ.ดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เป็นประธานเปิดการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามโครงการ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน ตั้งเป้า 4,834 ฝาย ทั่วประเทศ เพื่อสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำให้ป่า ช่วยป้องกันไฟป่า
หรือ ป่าเปียกป้องกันไฟ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค 2 โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 ได้บูรณาการกับ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กและประชาชนหมู่บ้านรอบอุทยาน จะดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบผสมผสาน 1,289 ฝาย และกึ่งถาวร 14 ฝาย และแบบถาวร 12 ฝาย