เซรามิกลำปางยื่นรัฐชะลอขึ้นราคาก๊าซ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางสภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง พร้อมด้วยสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จะเดินทางเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ พร้อมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ชะลอการขึ้นราคาก๊าซ LPG ออกไปก่อน หรือหากรัฐบาลจะปรับขึ้นจริง ก็ขอขยับขึ้นอีกไม่เกิน 4 บาท โดยที่ให้เว้นการปรับขึ้นก่อน 2 ปี จากนั้นก็ปรับขึ้น โดยแบ่งการปรับขึ้น 6 เดือน ขยับราคาขึ้น 1 บาท ซึ่งในช่วงที่มีการขยับราคาขึ้นทีละช่วง ก็จะเป็นผลดีต่อเจ้าของโรงงานเซรามิก ที่จะปรับตัวต่อไป โดยเฉพาะในภาคการผลิต ที่จะปรับกำลังแรงงานการผลิต และโครงสร้างด้านสินค้า ที่อาจจะเริ่มขยับราคาจำหน่ายเซรามิก แต่หากการเดินทางไปขอร้องครั้งนี้ ไม่ได้ผล ทางสมาคมฯ ก็จะกลับมาประชุมหารือสมาชิก เพื่อเตรียมเคลื่อนไหวอื่นๆ ต่อไป