ซักซ้อมทำความเข้าใจคกก.ดำเนินการม.21

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พลโท อําพน ชูประทุม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล,ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการซักซ้อมความเข้าใจ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกำลังพล ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึง การเตรียมการเข้ารับการรายงานตัวตามมาตรา 21

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่รัฐบาลนำมาประกาศใช้แทนพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งได้มีการยกเลิกแล้วในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2554