พม.เตรียมมอบเงินเหยื่อจากเหตุชุมนุมอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา พม. ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหาย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ รวมทั้ง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 3,000 บาท และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ให้ทุกครอบครัว และให้กำลังใจในการสู้ชีวิต ซึ่งจะได้ทยอยเดินทางไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น