เฉลิมชี้4ข้อทำไทย-เขมรขัดกัน จี้นายกฯแก้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา เกิดจาก 4 ประเด็น คือ
1. ตัวนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับกัมพูชา

2. เกิดจากตัว นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หาก นายกษิต ยังอยู่ในตำแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาคงไม่มีวันดีขึ้น
3. กรณีที่ตั้งของวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ
และ 4. กรณีที่ 7 คนไทย รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชา ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์จะไม่ยุติ หาก นายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเอง โดยใช้การเจรจา

ด้าน นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เห็นว่า ความสัมพันธ์ของประชาชน ทั้ง 2 ประเทศ ยังอยู่ในระดับที่ดี ดังนั้นรัฐบาลควรเจรจาให้เหตุการณ์ยุติโดยเร็ว ขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้ประชาชนที่ยั่วยุให้เกิดสงคราม ยุติการกระทำดังกล่าว เนื่องจากไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องชี้แจงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอสซี ว่า ไทยไม่เคยรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน