สรุปเหตุปะทะไทย-กัมพูชาดับ2เจ็บ16

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึง กรณีเหตุการณ์ปะทะทหารไทยและทหารกัมพูชา บริเวณอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (พลเรือน 1 ราย ทหาร 1 นาย) ผู้บาดเจ็บ 16 ราย (พลเรือน 2 ราย ทหาร 14 นาย) บ้านเรือนเสียหายรวม 17 หลัง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอล เสียหายบางส่วน 2 หลัง ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลเสาธงชัย หมู่ที่ 2, 3, 9, 10, 12, 13 และตำบลรุง หมู่ที่ 5, 7, 10 อำเภอกันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

พร้อมจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ รวมถึง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะตามชายแดน จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ ที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยขณะนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 260,000 บาท ตลอดจน ได้รับผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยและจำนวน 6,970 ผืน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งจุดอพยพ 38 จุด และอพยพประชาชนไปจุดอพยพแล้ว จำนวน 15,638 ราย พระสงฆ์ 8 รูป