คค.ยังไม่สรุปให้พณ.ใช้พื้นที่ดอนเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะขอใช้พื้นที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นศูนย์แสดงสินค้าและกระจายสินค้า เอสเอ็มอี ว่า ขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้และมีความจำเป็นต้องรอผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมือง จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ก่อน เพราะกระทรวง จะต้องนำข้อมูลมาสรุปและกำหนดแนวทางใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ชัดเจนว่า จะเป็นอย่างไร หลังจากที่ ก่อนหน้านี้ สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ได้สรุปแนวทางที่เหมาะสมออกมาแล้ว คือ ระยะสั้น ให้ท่าอากาศดอนเมือง รองรับเที่ยวบินในประเทศและขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มีความพร้อม ส่วนระยะยาว เมื่อสร้างเสร็จก็จะใช้ทำการบินเฉพาะที่ สุวรรณภูมิ เท่านั้น