นายกฯย้ำพร้อมจัดลต.หากเกณฑ์ 3 ข้อเกิด

นายกฯย้ำพร้อมจัดลต.หากเกณฑ์ 3 ข้อเกิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน "The Asean Forum" ว่า ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะ Asean Green Lane : AGL , ASEAN Single Window : ASW และ Self-Certification schemes ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในปี 2558 ภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียว ผ่านการผลิตเดียว มีกฎระเบียบที่เป็นเอกภาพ รวมถึง การติดต่อระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงที่กว้างขวางขึ้น

สำหรับประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เมื่อทุกอย่างเข้าที่ พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ก็จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3 ประการ คือ เศรษฐกิจฟื้นตัว มีการแก้กฎกติกาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ต้องปราศจากความรุนแรง โดยทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัฐบาล เร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้พูดอย่างชัดเจนแล้วว่า จะไม่
ดำรงตำแหน่งตลอดจนครบวาระและจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้