สภา เตรียมถกญัตติ ชายแดนไทย-เขมร

สภา เตรียมถกญัตติ ชายแดนไทย-เขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป วันนี้ มี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระ ประธาน ได้เปิดให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้น เข้าสู่วาระที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที่ ... พ.ศ. ... โดยเป็นการพิจารณาต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะมีการลงมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 303 ต่อ 1 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 36 คน ขึ้นมาพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน

จากนั้น นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่าง ทหารไทยกับกัมพูชา แต่ นายชัย ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาให้แล้วเสร็จก่อน จำนวน 4 ฉบับ จากนั้น จะเปิดโอกาสให้พิจารณาญัตติของฝ่ายค้านต่อทันที