หอการค้าคาดวาเลนไทน์เงินสะพัด2,655ลบ.

หอการค้าคาดวาเลนไทน์เงินสะพัด2,655ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้จ่ายของประชาชน ช่วงวันวาเลนไทน์ จำนวน 1,206 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.1 ให้ความสำคัญมาก โดยจะมีการวางแผนฉลองกับคนรักเพื่อน และพ่อแม่ ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยในช่วงวันวาเลนไทน์ ปีนี้ อยู่ที่คนละ 1,288.82 บาท ส่งผลทำให้วันวาเลนไทน์ ในปีนี้ จะมีเงินสะพัด 2,655.43 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38

นอกจากนี้ จากการสำรวจยัง พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 10 คิดวางแผนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในวันวาเลนไทน์อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ยังคิดว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น