กอ.รมน.ภาค4มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย และ นายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาพบปะ เยี่ยมเยือน และมอบเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์ ให้กับชมรมมวยโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา รวมทั้งมอบเงินและสิ่งของ สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี โชค เพิกโสภณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ และนายต่วนอับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมารียอ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา และประธานจัดงานแข่งขันมวยไทย เพื่อส่งเสริมนักมวยไทย สู่โครงการนักมวยไทยสู่โอลิมปิก มาร่วมรับมอบเวทีมวย พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การมอบเวทีมวยในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนในพื้นที่ ต.โกตาบารู และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสนใจและชื่นชอบกีฬามวยไทย จะได้มีสถานที่รองรับการฝึกซ้อมศิลปะมวยไทย อย่างถาวร ซึ่งนอกจากเยาวชน จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ให้คงอยู่สืบไป