เปิดโรงเรียนสอนเด็กที่รับผลจากเหตุปะทะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ สืบเนื่องจาก มีเหตุการณ์สู้รบกันบริเวณชายแดน ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ครู นักเรียน ตลอดประชาชนในพื้นที่ ต้องอพยพออกนอกพื้นที่ เป็นจำนวนมาก บางส่วนได้ไปพักพิงอยู่ศูนย์อพยพ ส่งผลให้โรงเรียนตามบริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชา ต้องหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ จำนวน 60 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนกว่า 25,000 คน ต้องหยุดเรียน ซึ่งทาง
สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้เปิดศูนย์ให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขณะนี้มีผู้ปกครองนำเด็กมาลงทะเบียนเบื้องต้น 150 คน โดยจะแบ่งการเรียนการสอน ออกไปตามระดับชั้น และมีการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งบรรยากาศทั่วไปก็มีผู้ปกครองเดินทางมาดูบุตรหลานของตนกันเป็นจำนวนมาก