สามารถฯยันยังไม่ทบทวนลงทุนเพิ่มในเขมร

สามารถฯยันยังไม่ทบทวนลงทุนเพิ่มในเขมร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงกรณีข้อพิพาทและเหตุปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ขยายการลงทุนในกัมพูชา ผ่านบริษัทลูก โดยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งธุรกิจควบคุมจราจรทางอากาศ และธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่ดำเนินการผลิต เพื่อป้อนให้กับปูนซิเมนต์ไทย พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการทบทวนแผนลงทุนเพิ่มในอนาคต แต่ยอมรับว่า ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) ลงทุนในธุรกิจการควบคุมจราจรทางอากาศ ในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส จำกัด รองรับการขยายระบบให้บริการเครือข่ายวิทยุสื่อสาร ทั้งเที่ยวบินพาณิชย์และเที่ยวบินทางการทหารของกัมพูชา ส่วนอีกบริษัท คือ บริษัท กัมปอต เพาเวอร์แพลนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่โรงงานกัมปอตซีเมนต์ (Kampot Cement) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปูนซิเมนต์คุณภาพสูง ในเครือซิเมนต์ไทย ในกัมพูชา