สกอ.มีคำสั่งไล่ออก3ผู้บริหาร ม.รามคำแหง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยฯศึกษาธิการ เปิดเผยวานนี้ว่า ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ ลงวันที่ 8 ก.พ. 2554 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายรังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2547 ซึ่งจะมีผลทำให้ นายรังสรรค์ ต้องคืนบำเหน็จบำนาญย้อนหลัง นอกจากนี้ยังมี นายเฉลิมพล ศรีหงส์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2553 มีผลทำให้ต้องคืนบำเหน็จบำนาญย้อนหลัง และนายคิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งทั้ง 3 ราย มีความผิดวินัยร้ายแรง ตามที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กรณีความผิดวินัยร้ายแรงทุจริตต่อหน้าที่ขยายอายุราชการให้กับ นายรังสรรค์ ซึ่ง ดร.สุเมธ ได้ส่งเรื่องถึง คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ตีความว่ามีอำนาจหรือไม่และกฤษฎีกา ตีความกลับมาว่า เป็นอำนาจของ สกอ. อย่างไรก็ตาม จากนี้ สกอ. จะต้องส่งเรื่องไปยัง สภามหาวิยาลัยรามคำแหง เพื่อรับทราบคำสั่งและให้บุคลทั้ง 3 ออกจากตำแหน่งราชการ และให้ตั้งกรรมการ เพื่อสรรหาอธิการบดีคนใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ภายใน 30 วัน

ด้าน รศ.คิม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สกอ. หลังจากที่ได้รับหนังสือแล้ว ก็ต้องขอดูในรายละเอียดก่อนว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่ยืนยันว่า การดำเนินการต่ออายุราชการให้ รศ.รังสรรค์ ที่ผ่านมาถูกต้อง และดำเนินการก่อนที่จะมีระเบียบ กพอ. ออกมา และเมื่อมีระเบียบดังกล่าวออกมาทีหลัง ได้ดำเนินการโดยถอดถอนการต่ออายุราชการของ รศ.รังสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กพอ. ฉบับดังกล่าว ส่วนกรณีที่ยังเห็นว่ารศ.รังสรรค์ ยังมาทำงานในส่วนของฝ่ายบริหารนั้น เนื่องจาก รศ.รังสรรค์ สมัครเป็นลูกจ้าง ดังนั้นจึงแต่งตั้งให้มาทำงานฝ่ายบริหารต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวหลายมหาวิทยาลัยก็ทำกัน