ปธ.อุตฯจ.ตากเชื่อผลักดันแม่สอดไม่เกิน1ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวถึง ขั้นตอนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดว่า ขณะนี้ ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีอุปสรรค หรือ ปัญหา แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการของถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ ในส่วนของที่ดินที่เป็นป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง เขตนิคมอุตสาหกรรม ที่จะให้ กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนิคมอุตสาหากรรม ทั้งหมด ในเขตชายแดนแม่สอด บนเนื้อที่ 5,603ไร่ ที่จะดำเนินการเป็นต้นเรื่องจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังวัด ในการดำเนินการให้เขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ ส่วนในด้านของกฎหมาย อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกา มีการดำเนินการไปแล้วประมาณ 30 % เพราะในขณะนี้ ยังติดขัดอยู่ในเรื่องของการถ่ายโอนที่ดิน