13อำเภอของลำปางยังหนาวผู้ว่าฯมอบผ้าห่ม

13อำเภอของลำปางยังหนาวผู้ว่าฯมอบผ้าห่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ยังคงประสบความหนาวเย็น อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า อุณหภูมินั้น ยังคงต่ำกว่า 15 องศา ต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายวันแล้ว ส่วนอุณหภูมิ ต่ำสุด ช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาที่ บริเวณ ท่าอากาศยานลำปาง อุณหภูมิอยู่ที่ 12 .5 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายอธิคม สุพรรณพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า จ.ลำปาง ได้สำรองงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนเบื้องต้นแล้ว และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา อุณหภูมิกลับลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำสุดถึง 12 องศา ในขณะนี้จึงเร่งส่งมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว
ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึงต่อไป