อาเซียนชี้ปมไทย-เขมรต้องได้รับการสะสาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมาร์ตี นาตาเลกาวา (Marty Natalegawa) รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะ ประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน กล่าววานนี้ (8) ภายหลังการเดินทางยือนกัมพูชาและไทย ระบุ เหตุความขัดแย้งชายแดน ระหว่างไทยและกัมพูชา ต้องได้รับการจัดการ และสามารถแก้ไขได้จากการเจรจากันเอง เพราะเป็นปัญหาชายแดนระหว่างกัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องได้รับการแก้ไขในระดับอาเซียน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาทวิภาคี