สัมภาษณ์พิเศษ NAP A LEAN

ซิงเกิลแรกของ 'NAP A LEAN' ในสังกัดบ้านหลังใหม่ของพวกเขา Spicydisc ที่ชื่อ "คำสัญญา" ที่มีที่มาจากคำพูดที่ว่า "คำสัญญาก็คือคำสัญญาที่ดูดี"

Nap A Lean