Tag ที่เกี่ยวกับ carpool karaoke | Sanook Music

แท็ก

carpool karaoke

carpool karaoke ใหม่ล่าสุด

ใหม่ล่าสุด
Adele ขับรถให้ James Corden ปิดท้าย Carpool Karaoke ตอนสุดท้าย

Adele ขับรถให้ James Corden ปิดท้าย Carpool Karaoke ตอนสุดท้าย

ทั้งน่าประทับใจ และน่าใจหายในเวลาเดียวกัน กับการปิดตอนสุดท้ายของ Carpool Karaoke กับ Adele ที่ลงทุนเข้าไปปลุก James Corden ตอนเช้าตรู่ และอาสาขับรถให้ด้วย

เปิดอ่าน904