แท็ก

หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ

หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ ใหม่ล่าสุด