แท็ก

ถ้าไม่ได้ยินก็ต้องตะโกน

ถ้าไม่ได้ยินก็ต้องตะโกน ใหม่ล่าสุด