เพลง Right Thru Me

อัลบั้ม Pink Friday

ศิลปิน Nicki Minaj

22 พ.ย. 53

เนื้อเพลง Right Thru Me

You See Right Through Me

How Do You Do That Shyt X3

How Do You X4

You Let Me Win

You Let Me Ride

You Let Me Rock

You Let Me Slide

& When They Lookin

You Let Me Hide

Defend My Honor

Protect My Pride

The Good Advice

I Always Hated

But Looking Back

It Made Me Greater

You Always Told Me

Forget The Haters

Just Get My Money

Just Get My Weight Up

Know When I'm Lying

Know When I'm Crying

Its Like You Got It

Down To A Science

Why Am I Trying

No You Ain't Buying

I Tried To Fight It

Back With Defiance

You Made Me Laugh

You Make Me Horse

From Yelling At You

And Getting At You

Picking Up Dishes

Throwing Them At Chu

Why Are You Speaking

When No One Asked You

You See Right Through Me

How Do You Do That Shyt X3

How Do You X4

 

What Are We Doing

Could You See Through Me

Cause You Say Nicki

And I Say Who Me

And You Say No You

And I Say Screw You

Then You Start Dressing

And You Start Leaving

And I Start Crying

And I Start Screaming

The Heavy Breathing

But Whats The Reason

Always Get The Reaction You Wanted

I'm Actually Fronting

I'm Askin You Somthing

Yo Answer This Question

Class Is In Session

Tired Of Letting

Passive Aggression

Control My Mind

Capture My Soul

Ok Your Right

Just Let It Go

Ok You Got It

Its In The Can

Before I Played It

You Knew My Hand

You Could Turn A Free Throw Into A Goal

Ni**a Got The Peep Hole To My Soul

You See Right Through Me

How Do You Do That Shyt X3

How Do You X4

 

Stop Ohhh

Stopp Ohhh

Would You Just Stop Looking Through Me Cause I Just Can't Take It

No I Can't Take It

You See Right Through Me

How Do You Do That Shyt X3

How Do You X5

 

You See Right Through Me

(You See Right Through Me Baby)

You See Right Through Me X2

Yeah Yeah

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***