เพลง ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง

เนื้อเพลง ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง

เพลง: ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง

ศิลปิน: อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

 

เก่าเป็นของไผแต่ใหม่เป็นของน้อง

ถึงเจ้าสิเคยหมายปอง

บ่ได้ครองใจอ้ายดอกเด้อพี่

ตั้งแต่กี้มีแล้วบ่รักษาเอาไว้

บัดยามเฮามีใหม่แล้วเจ้าสิมากวนใจ

เพื่ออีหยัง

 

คิดดีแล้วบ้อสิตามมาราวี

ถามใจอ้ายติว่าเราเลือกไผ

อย่าลืมเด้อน้องคือคนใหม่ของอ้ายละเด้

ฮักของเจ้าที่พังเพสิอย่างเซคืนมาหยัง

ขอร้องก่อนข้อยสิซังให้เซาเว้า

 

ส่ำผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

มายุ่งเฮ็ดหยังความฮักของเฮา

เจ้ามันกะแค่ของเก่าที่เขาถิ่มมา

ส่ำผู้สาวเก่าเฮาบ่หัวซา

มันบ่มีค่าส่ำหมาโตหนึ่ง

อยู่สื่อๆอย่ามาทะลึ่งอยู่ไผอยู่มัน

 

ส่ำผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

บ่อยากหน้าพังอย่ามาข้องเกี่ยว

ผู้บ่าวเฮามีอยู่ผู้เดียวเฮาดูแลได้

ส่ำผู้สาวเก่าที่เขาเบิดใจ

สิหนีไปไสกะแล้วแต่เจ้า

ฐานะกะแค่คนเก่าที่เขาเซาฮัก

 

คิดดีแล้วบ้อสิตามมาราวี

ถามใจอ้ายติว่าเราเลือกไผ

อย่าลืมเด้อน้องคือคนใหม่ของอ้ายละเด้

ฮักของเจ้าที่พังเพสิอย่างเซคืนมาหยัง

ขอร้องก่อนข้อยสิซังให้เซาเว้า

 

ส่ำผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

มายุ่งเฮ็ดหยังความฮักของเฮา

เจ้ามันกะแค่ของเก่าที่เขาถิ่มมา

ส่ำผู้สาวเก่าเฮาบ่หัวซา

มันบ่มีค่าส่ำหมาโตหนึ่ง

อยู่สื่อๆอย่ามาทะลึ่งอยู่ไผอยู่มัน

 

ส่ำผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

บ่อยากหน้าพังอย่ามาข้องเกี่ยว

ผู้บ่าวเฮามีอยู่ผู้เดียวเฮาดูแลได้

ส่ำผู้สาวเก่าที่เขาเบิดใจ

สิหนีไปไสกะแล้วแต่เจ้า

ฐานะกะแค่คนเก่า

 

ส่ำผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

บ่อยากหน้าพังอย่ามาข้องเกี่ยว

ผู้บ่าวเฮามีอยู่ผู้เดียวเฮาดูแลได้

ส่ำผู้สาวเก่าที่เขาเบิดใจ

สิหนีไปไสกะแล้วแต่เจ้า

ฐานะกะแค่คนเก่าที่เขาเซาฮัก

 

ฐานะกะแค่คนเก่า

ผู้สาวเก่ากะอย่าเว้าดัง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***