เพลง Roll With Us

อัลบั้ม Roll With Us

ศิลปิน Doja Cat

04 ก.พ. 61

เนื้อเพลง Roll With Us

Roll With Us (Clean) - Doja Cat

Written by:Amala Zandile Dlamini/David Sprecher/Gerard A. Powell II/Rogét Chahayed

 

Baby you can roll roll with us

 

And I know that you know you know

 

You should bring them and bros with us

 

And baby you can roll maybe you can roll roll with us yeah

 

We can roll baby yeah we can ride

I do this all the time you living that trap life yeah yeh yeh

 

You could come and party with my yeah

Nobody ask your name not monogamous

 

This ain't gon' be over 'til you done with this

 

Never thought that you'd ever get used to this

Doin' stupid but you won't do this

 

Know you can't

Baby you can roll roll with us

And I know that you know you know

 

You should bring them and bros with us

 

And baby you can roll and you know you can roll roll with us yeah

 

Roll roll with us

 

And baby you can roll roll with us

Roll with us yeah roll roll with us

 

And baby you can roll maybe you can roll roll with us yeah

Leave all that drama out the door that can wait

And boy you know you ain't just fly 'cause I'm in LA

 

I know you know I know you and you know me

 

And we won't bring nobody that can infiltrate

 

Oh baby it's okay BYOB

Got a big a** Jeep bringin' all them freaks yeh

Finna smoke my tree I'ma fill my drank

 

We done had a long a** week ah yeah yeah

Baby you can roll roll with us

 

And I know that you know you know

 

You should bring them and bros with us

And baby you can roll and you know you can roll roll with us yeah

Roll roll with us

 

And baby you can roll roll with us

Roll with us yeah roll roll with us

 

And baby you can roll maybe you can roll roll with us yeah

 

Maybe you can roll roll with us yeah

 

Maybe you can roll roll with us yeah

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***