เพลง สายแนนหัวใจ (เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี๒)

เนื้อเพลง สายแนนหัวใจ (เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี๒)

เพลง: สายแนนหัวใจ (เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี๒)

ศิลปิน: ก้อง ห้วยไร่

 

คือจั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว

แต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนได๋

อยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไป

ทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย

 

คนๆหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกัน

แต่ว่าภาพเหล่านั้น

ตามเข้ามาหลอกหลอน

ให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อน

ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร

 

สิ่งที่แนมบ่เห็น

เคยปิดใจบ่ยอมรับมัน

แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแปรผัน

จากมื้อนี้ฮอดมื้อนั้น

สิบ่ยอมให้ผู้ใด๋มาทำร้าย

 

ต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีๆ

บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลายในชีวิตเจ้า

ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่

แต่ก็งงชีวิตเจ้าของเป็นหยังต้องมาดูแล

คนๆหนึ่งที่เฮาบ่เคยฮู้จัก

แต่ฮักไปเบิดทั้งใจ

หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใด

เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน

 

คือจั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว

แต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนได๋

อยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไป

ทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย

 

คนๆหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกัน

แต่ว่าภาพเหล่านั้น

ตามเข้ามาหลอกหลอน

ให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อน

ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร

 

สิ่งที่แนมบ่เห็น

เคยปิดใจบ่ยอมรับมัน

แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแปรผัน

จากมื้อนี้ฮอดมื้อนั้น

สิบ่ยอมให้ผู้ใด๋มาทำร้าย

 

ต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีๆ

บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลายในชีวิตเจ้า

ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่

แต่ก็งงชีวิตเจ้าของเป็นหยังต้องมาดูแล

คนๆหนึ่งที่เฮาบ่เคยฮู้จัก

แต่ฮักไปเบิดทั้งใจ

หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใด

เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน

 

แม่นสิย้อนกรรมย้อนเวรอันใด๋

สิบ่ไปไสขอยืนข้างๆเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***