เพลง Sometimes Love Just Ain't Enough

อัลบั้ม In Love

ศิลปิน Patty Smyth, Don Henley

10 ก.พ. 60

เนื้อเพลง Sometimes Love Just Ain't Enough

Sometimes Love Just Ain't Enough - Patty Smyth/Don Henley

Written by:Glen Burtnik/Patty Smyth

Now I don't want to lose you

 

But I don't want to use you

 

Just to have somebody by my side

 

And I don't want to hate you

 

I don't want to take you

 

But I don't want to be the one to cry

 

And that don't really matter

 

To anyone anymore

 

But like a fool I keep losing my place

 

And I keep seeing you walk through that door

 

But there's a danger in loving somebody too much

 

And it's sad when you know it's your heart you can't trust

There's a reason why people don't stay where they are

Baby sometimes love just ain't enough

 

Now I could never change you

 

I don't want to blame you

 

Baby you don't have to take the fall

 

Yes I may have hurt you

 

But I did not desert you

 

Maybe I just want to have it all

 

It makes a sound like thunder

 

It makes me feel like rain

 

And like a fool who will never see the truth

 

I keep thinking something's gonna change

 

But there's a danger in loving somebody too much

 

And it's sad when you know it's your heart you can't trust

There's a reason why people don't stay where they are

 

Baby sometimes love just ain't enough

 

And there's no way home

 

When it's late at night and you're all alone

 

Are there things that you wanted to say

 

And do you feel me beside you in your bed

 

There beside you where I used to lay

 

And there's a danger in loving somebody too much

 

And it's sad when you know it's your heart they can't touch

There's a reason why people don't stay who they are

 

Baby sometimes love just ain't enough

 

Baby sometimes love

 

It just ain't enough

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***