เพลง Symphony No. 1 in D Major "Titan": III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

อัลบั้ม Mahler: Symphony No. 1 in D Major "Titan"

ศิลปิน Leonard Bernstein

19 ต.ค. 61